نماشا - آئین مذهبی ارامنه در «قره کلیسا»

عنوان دسته بندی : مذهبی

عنوان کانال : www.Namasha.com

لیست پخش ایجاد شد.