تماشا- درگیری دو کارشناس عرب در شبکه دویچه‌ وله بر سر نام خلیج فارس !!

عنوان دسته بندی : خبری

عنوان کانال : tamasha.com

لیست پخش ایجاد شد.