وقتی رباتی که ساختی از دستوراتت سرپیچی می کنه !

عنوان دسته بندی : فناوری اطلاعات

عنوان کانال : درهم برهم

لیست پخش ایجاد شد.