آشانایی و کار با Generators در Python پایتون - 9

عنوان دسته بندی : آموزشی

عنوان کانال : برنامه نویسی پایتون

لیست پخش ایجاد شد.

mp4.ir
حجم مصرفی برای مشترکین شرکت مخابرات ایران 1/4 بها و برای مشترکین تمامی اپراتورهای دیگر به صورت نیم بها محاسبه می شود.