آلمان و هلند آموزش نظامیان عراقی را تعلیق کردند‌

عنوان دسته بندی : خبری

عنوان کانال : درهم برهم

لیست پخش ایجاد شد.