حسن ریوندی تو کابین خلبان هم دست از مسخره بازی بر نمیداره

عنوان دسته بندی : طنز

عنوان کانال : طنز نامه

لیست پخش ایجاد شد.

mp4.ir
حجم مصرفی برای مشترکین شرکت مخابرات ایران 1/4 بها و برای مشترکین تمامی اپراتورهای دیگر به صورت نیم بها محاسبه می شود.