واکنش رسانه خارجی به اهتزاز پرچم سرخ رنگ یالثارات الحسین درجمکران

عنوان دسته بندی : خبری

عنوان کانال : سردار شهيد

لیست پخش ایجاد شد.