مصاحبه زنده شبکه دوسیما با جناب مهندس سوری تولیدکننده برتر کشور

عنوان دسته بندی : خبری

عنوان کانال : koolakfan

لیست پخش ایجاد شد.

mp4.ir
حجم مصرفی برای مشترکین شرکت مخابرات ایران 1/4 بها و برای مشترکین تمامی اپراتورهای دیگر به صورت نیم بها محاسبه می شود.