تشرح جزئیات سقوط هواپیمای اوکراینی از زبان سردار سلامی

عنوان دسته بندی : خبری

عنوان کانال : رويدادهاي روز

لیست پخش ایجاد شد.