سخنان رئیس جمهور در اولین جلسه هیات دولت در سال جدید

عنوان دسته بندی : خبری

عنوان کانال : رويدادهاي روز

لیست پخش ایجاد شد.

mp4.ir
حجم مصرفی برای مشترکین شرکت مخابرات ایران 1/4 بها و برای مشترکین تمامی اپراتورهای دیگر به صورت نیم بها محاسبه می شود.