لحظه شلیک موشک‌های یمن در عملیات «الصافر»

عنوان دسته بندی : حوادث

عنوان کانال : اجتماعی

لیست پخش ایجاد شد.