خانه

ویدیوها

لیست های پخش

درباره کاربر

رانندگی در اتریش جاده هالستات
رانندگی در اتریش همیشه به مناظر زیبایی منتهی می شود.
هالستات دهکده خوش منظره کوچک که اغلب به عنوان یکی از زیباترین مکان های اتریش برای بازدید نامیده می شود.

دهکده هالستات در کنار آبهای آرام دریاچه هالسـتات است.

دهکده هاستات در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو نیز به ثبت رسیده است.
در این دهکده می تواند کوهنوردی، پیاده روی و قایق سواری کنید و از چند مکان جالب دیدن کنید.
این دهکده بسیار زیبا و یکی از مکان های اصلی تفریح در اتریش می باشد.

کانال های این کاربر