خانه

ویدیوها

لیست های پخش

درباره کاربر

آموزش زبان کره ای (درک شنیداری - خواندن گزارش روزانه).

کانال های این کاربر