خانه

ویدیوها

لیست های پخش

درباره کاربر

کتاب صوتی کند و کاوی در اصول جلد چهارم - در باره علم تاویل یا هرمنوتیک تالیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com
https://www.nooreomid.net =================
علم هرمنوتیک-علم تاویل-معنای ذاتی کلمات-اسرار واژه ها و کلمات-ادریس-خودشناسی-

کانال های این کاربر