خانه

ویدیوها

لیست های پخش

درباره کاربر

سریال ترور خاموش قسمت 8
قصه سریال ترور خاموش در مورد امنیت نرم است و هدف آن کاهش آسیب های اجتماعی می باشد، به معضلاتی از جمله طلاق، مواد مخدر و حاشیه نشینی در این سریال پرداخته شده است
موضوعات این سریال برگرفته از پرونده های واقعی امنیتی می باشد

کانال های این کاربر