خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video03:05

اثرات بصری در پارک ژوراسیک

اثرات بصری و جلوه های ویژه در پارک ژوراسیک را می بینیم.
Video05:56

نمایش قبل و بعد پارک ژوراسیک

نمایش قبل و بعد و جلوه های ویژه پارک ژوراسیک را در این ویدیو ببینید.
Video06:05

شگفت انگیز ترین جلوه های ویژه در پارک ژوراسیک

شگفت انگیز ترین جلوه های ویژه در پارک ژوراسیک را در این ویدیو ببینید.
Video03:11

افکت های کاربردی در پارک ژوراسیک

افکت های کاربردی و جلوه های ویژه در پارک ژوراسیک
Video03:00

جلوه های ویژه در ساخت دایناسورها

پارک ژوراسیک - جلوه های ویژه در ساخت دایناسورها را در این ویدیو ببینید.

جلوه های ویژه در پارک ژوراسیک

dalfak.com

۱۳۹۸-۱-۱۸

۱۳۹۸-۱-۱۸

۵

گوناگون

جلوه های ویژه در پارک ژوراسیک