خانه

ویدیوها

لیست های پخش

درباره کاربر

نواختن قطعه ی بهار دلکش توسط آقای ثابتیان و اجرای یک قطعه آواز از استاد شجریان