خانه

ویدیوها

لیست های پخش

درباره کاربر

طراحی و ساخت عصای چوبی به شکل مار
در این ویدیو آموزشی مایک قصد دارد تا با استفاده از چوب طبیعی عصایی را به شکل مار بسازد با این آموزش همراه باشید.

کانال های این کاربر