خانه

ویدیوها

لیست های پخش

درباره کاربر

تولیدکننده ،فروشنده دستگاه مخمل پاش،ابکاری فانتاکروم،هیدروگرافیک
پودر مخمل ترک،پودر مخمل ایرانی،پودر مخمل چینی
چسب مخمل
اکتیواتور
فرمول مواد ابکاری
پک مواد ابکاری
و....
۰۲۱۵۶۶۴۶۲۹۷
۰۹۳۸۵۳۲۴۴۳۴
۰۹۱۹۲۰۷۵۴۸۳