خانه

ویدیوها

لیست های پخش

درباره کاربر

گروه تولیدی امگا فلوک
سازنده دستگاه مخمل پاش،فانتاکروم،هیدروگرافیک،وتهیه مواد اولیه،پودرمخمل،ترک،ایرانی،چینی،پترن،اکتیواتور،محلول فانتاکروم،وپذیرش خدمات مخمل پاشی
۰۹۱۹۲۰۷۵۴۸۳
۰۲۱۵۶۶۴۶۲۹۷
۰۹۳۸۵۳۲۴۴۳۴