خانه

ویدیوها

لیست های پخش

درباره کاربر

نحوه کار شعاع زنی فلزیاب آنتنی
نحوه کار شعاع زنی فلزیاب آنتنی طبق عملیات مختصات یابی میباشد و مختصات یابی دارای اصول علمی خود میباشد ولی این نحوه کار شعاع زنی در رابطه با فلزیاب انتنی کاربرد دارد که ساختار طراحی مدار ان طبق اصول رادار باشد و بنابر فرکانس عمل نماید و فلزیاب انتنی راداری فرکانسی با تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD دارای نحوه کار شعاع زنی با روش اصولی مختصات یابی میباشد زیرا مدار ان و تنظیمات ان طبق اصول را رادار طراحی شده است .
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34