خانه

ویدیوها

لیست های پخش

درباره کاربر

رنگ کردن مو در دوران بارداری شیردهی و عادت ماهیانه ، برخی از پزشکان بر این باورند که بهتر است در سه ماهه ی اول بارداری، مادر باردار از رنگ مو استفاده نکند و رنگ کردن مو را به سه ماهه ی دوم و یا سه ماهه ی سوم موکول نماید.

کانال های این کاربر