خانه

ویدیوها

لیست های پخش

درباره کاربر

موزیک ویدیوترکی Farkımız Var ،متن و ترجمه آهنگ Farkımız Var از حدیثه Hadise:

Başı dertten kurtulmuyor yüreğin

قلب ، سرش از دردسر خلاص نمیشه

Bu kaçıncı tokadı bize feleğin

این چندمین سیلی فلک (روزگار) هست به ما

Zar tutmayı seçti maalesef onlar

متاسفانه اونا تاس انداختن و انتخاب کردن

Biz dürüstçe oynadık yemin ederim

قسم می خورم که ما درست (بدون تقلب) بازی کردیمGüvendiğim çınar da duvar da çürükmüş

چناری که بهش اعتماد کرده بودم، روی دیوار پوسیده هست

Allah’ım içimde ne çok şey birikmiş

خدایا ، چقدر چیز (سختی و ناراحتی) درونم جمع شده

Ondan gelecek yarar da zarardan beter

سودی که قراره از طرف اون بیاد، از ضرر بدتره

Vicdanıyla kalsın Sayın Çokbilmiş

با جدانش بمونه ، جناب همه چیز دانBizim de sınırımız, bir sabrımız var

ما هم مرز [داریم] ، [تا یه حد] صبر داریم

Çizgiyi geçene müsaademiz yok

برای کسی خط [قرمز] رو بگذره ، مساعده نداریم

Bizim de bir farkımız, sabrımız var

ما هم یه تفاوتی [داریم] ، [تا یه حد] صبر داریم

Sınavı geçene bir tek sözümüz yok

برای اونی که از امتحان گذشته (رد شده)، هیچ حرفی نداریم

کانال های این کاربر