دانشمند ژاپنی از ابهامات بوئینگ اوکراینی در تهران می گوید

عنوان دسته بندی : طنز

عنوان کانال : تله تيش

لیست پخش ایجاد شد.

mp4.ir
حجم مصرفی برای مشترکین شرکت مخابرات ایران 1/4 بها و برای مشترکین تمامی اپراتورهای دیگر به صورت نیم بها محاسبه می شود.