ماجرای تماس تلفنی مکرون با روحانی پس از اقدام تروریستی ترامپ

عنوان دسته بندی : خبری

عنوان کانال : شهر فرنگ

لیست پخش ایجاد شد.