شاید دونالد ترامپ بیکار باشد ولی ما نیستیم

عنوان دسته بندی : طنز

عنوان کانال : تله تيش

لیست پخش ایجاد شد.