ستادکل نیروهای مسلح:به طور غیر عمد هواپیمای اوکراین مورد اصابت قرار گرفت

عنوان دسته بندی : خبری

عنوان کانال : شهر فرنگ

لیست پخش ایجاد شد.