رهبر معظم انقلاب :ما از این افراد با تدبیر کم نداریم

عنوان دسته بندی : خبری

عنوان کانال : شهر فرنگ

لیست پخش ایجاد شد.