+دنبال کردن

خانه

درباره کانال

کانال های مرتبط

ویدئوهای کانال

Video49:46

حکمت مابعد آخرالزمان یا حکمت حوائی

کتاب صوتی حکمت مابعد آخرالزمان یا حکمت حوائی از کتاب حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان تالیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net ================= و اما می دانیم که علت خروج و طرد آدم از بهشت و به حرکت افتادن زمان همانا مشاجره بین آدم و حوا و مسئله دار شدن رابطه این دو بود. مسئله این بود که این دو در بهشت در باره جاودانگی خود در بهشت تردید کرده بودند با اینکه خداوند این وعده را به آنها داده بود.
Video44:43

کتاب صوتی فلسفه عرفان ( خودشناسی) 5

کتاب صوتی فلسفه عرفان (در باره خودشناسی) 5 از کتاب دائرة المعارف عرفانی جلد ششم تالیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net ================= راز رسوائی منافقان-راز شناخت عرفانی-چشم خدا در میان مردم-مراد عرفانی کیست-خداشناسی عرفانی-زن و عرفان-فرق فلسفه و عرفان-اصول عرفانی اسلام-نیاز به جاودانگی-گرایشات کاذب عرفانی
Video46:59

کتاب صوتی فلسفه عرفان ( خودشناسی) 4

کتاب صوتی فلسفه عرفان (در باره خودشناسی) 4 از کتاب دائرة المعارف عرفانی جلد ششم تالیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net ================= زیستن در حریم اولیاء-از دانائی تا معرفت-منطق عرفانی چیست؟-شرک عرفانی-ارادت عرفانی-آیا شما ملحد هستید؟-عرفان و تغییر-خودشناسی-عرفان و متافیزیک-عشق و عرفان-اندیشه ناب-فلسفه زندگی-
Video47:29

کتاب صوتی فلسفه عرفان ( خودشناسی) 3

کتاب صوتی فلسفه عرفان (در باره خودشناسی) 3 از کتاب دائرة المعارف عرفانی جلد ششم تالیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net ================= دزدان علم و دین-ماهیت عرفان عملی-عرفان و امر به معروف-زایمان از رحم عرفان-نگاهی به کتب عرفانی-انقلاب عرفی و انقلاب عرفانی-چرا همه می خواهند عارف شوند؟-خطر عرفان نظری-عرفان مرفینی-روانشناسی عرفانی-دوران غیبت-فلسفه شطحیات
Video49:33

کتاب صوتی فلسفه عرفان ( خودشناسی) 2

کتاب صوتی فلسفه عرفان (در باره خودشناسی) 2 از کتاب دائرة المعارف عرفانی جلد ششم تالیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net ================= رازی از عشق مولانا و شمس-عرفان اسلامی چه چیزهائی نیست-ماده و معنای درد-عرفان و خون-تمدن اسکیزوفرنیک-یک حکایت عرفانی-معرفت و ارادت-تقوا و عرفان-انواع سلوک معنوی-عرفان زنانه-بی پیر مرو ظلمات-زندگی عرفانی
Video47:02

کتاب صوتی فلسفه عرفان ( خودشناسی) 1

کتاب صوتی فلسفه عرفان (در باره خودشناسی) 1 از کتاب دائرة المعارف عرفانی جلد ششم تالیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net ================= فهرست کتاب: درویش کیست؟-عرفان مولانائی-چند معمای عرفانی-عرفان ما-مکتب اصالت معرفت-حق عرف یا فلسفه معمولی بودن-امی و عارف-عرفان انقلابی و انقلاب عرفانی-سماع«نماز عشاق»- اطاعت بی چون و چرا-محاکمه و شهادت عارفان-عرفانیزه کردن گناه-چگونه لیلی، مجنون می شود!
Video37:30

پدیده شناسی خود ( من کیستم من )

کتاب صوتی پدیده شناسی خود ( من کیستم من ) از کتاب پدیده شناسی هویت انسانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net===================== 1- نام ذاتی موجودی به نام انسان همانا " من " است.2- هر کسی در نزد خودش و در خطاب با خودش با آن نام خوانده نمی شود که والدین بر او نهاده اند. هر کسی خودش را " من " می نامد چون خود را مخاطب قرار می دهد.
Video17:12

;کتاب صوتی: حقوق عرفانی : حقِ عرفان

کتاب صوتی حق عرفان از کتاب حقوق عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net===================== عرفان، شناخت باطنی و خودی انسان است یعنی شناخت حضوری و فطری و نه شناخت حصولی و تبلیغی و مدرسه ای و تعلیم و تربیتی. آن وجه مشترک عرفان در افراد و گروههای بشری به صورت عرف در آمده است و همه بلامنازع و بدون وجود قوانین به آن اعتراف دارند و از آن عموماً پیروی می کنند مثل صدق، سخاوت، محبت، عصمت و یاری به دیگران و باور به خداوند خالق.
Video10:47

کتاب صوتی نکاتی در خودشناسی

کتاب صوتی نکاتی در خودشناسی از کتاب خداشناسی ربوبی تألیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net===================== آدمی در شرایط بیرونی زندگیش هیچ حق انتخاب ندارد و همه چیز از پیش نوشته شده است و سرنوشت است. آدمی فقط بواسطه معرفت نفس و معرفت بر شرایط و امکانات و حوادث زندگیش می تواند ماهیت و محتوای این سرنوشت را تغییر دهد و عاقبت و نهایت راه زندگیش را خود رقم زند که چیزی جز نتیجه نگرش و نیت او در این سرنوشت نیست. در پایان هر راهی آنچه که باقی می ماند معناست.
Video01:03:08

کتاب صوتی مبانی خودشناسی عرفانی 4

کتاب صوتی مبانی خودشناسی عرفانی(4) تألیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net===================== آنچه که در وجود آدمی دل نامیده می شود که کانون عشق و نفرت و احساسات و الهامات است و در همه فرهنگهای ملل مد نظر است و کانونش در سینه است، آن قلب گوشتی نیست هر چند که تحت تأثیر آن است. بلکه کانون اصلی آن در سینه درست وسط جناق سینه و آن نقطه فرو رفته در وسط سینه می باشد.
Video46:23

کتاب صوتی مبانی خودشناسی عرفانی 3

کتاب صوتی مبانی خودشناسی عرفانی(3) تألیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net===================== جهان اندرون انسان دارای پنج عرصه یا طبقه است: حواس، غرایز، ذهن، دل و روح. که طبقات نفس نامیده می شود. نفس آن چیزی در انسان است که انسان بواسطه آن احساس من یا خود می کند و فردی منحصر بخود و واحد است و این همان احساس وجود است و حدود.
Video46:38

کتاب صوتی مبانی خودشناسی عرفانی 2

کتاب صوتی مبانی خودشناسی عرفانی(2) تألیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net===================== وجود مرزی: کالبد و بدن انسان در جهان دروازه و دربهای ورودی و خروجی انسان و جهان در همدیگر است و دیوار بین جهان انسانی و انسان جهانی است و حدود بین نور و اراده نور است و سیمای انسان، سیمای این رابطه و مبادله است. هیکل انسان، مرز و حد است.
Video52:24

کتاب صوتی مبانی خودشناسی عرفانی 1

کتاب صوتی مبانی خودشناسی عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net===================== سه قلمرو وجود انسان : انسان یک موجود سه گانه و سه زیست است. یکی از اصناف ثلاثه است. یک حیات و هستی در تن خویش دارد که وجود جمالی اوست. یک حیات دیگر در بیرون از خویش دارد که وجود جلالی اوست که تجلی وجودش در مکان و زمان(طبیعت و تاریخ) است. و یک حیات و هستی هم در درون خویش دارد که وجود کمالی اوست:وجود بیرونی، وجود درونی و وجود بینابینی یا مرزی.
Video31:43

خداشناسی عرفانی: مراد و مرید

کتاب صوتی مراد و مرید از کتاب خداشناسی عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net===================== هر انسانی امامی دارد. هر انسانی امام و اسوه و مرجع تقلید یا اطاعت و ارادتی دارد که یا پیشوای هدایت اوست و یا ضلالت. این امام یا مرده است و یا زنده، یا حاضر است و یا غائب، یا مرد است و یا زن، یا انتخابی و آگاهانه است و یا جبری و وراثتی و ناخودآگاه. هیچکس بی امام نیست و نمی تواند باشد.
Video29:23

فلسفه وجودی مرد : عرفان

کتاب صوتی عرفان از کتاب فلسفه وجودی مرد تألیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net===================== بی شک با مطالعه این رساله، مولف را مرتجع ترین و ضد بشرترین و ضد تمدن ترین و ضد علم ترین و ضد تاریخ ترین و بسیاری ترین های دیگر می یابید و شاید ضد مذهب ترین نیز و بی ادب ترین! علی (ع) در خطبه ای می فزماید " هشدار که رشته های بقای دنیا پاره شده ...کوله بار بربندید و به سوی خدا بگریزید..." گوئی که
Video14:31

معرفت نفس در وادی عمل

کتاب صوتی معرفت نفس در وادی عمل از کتاب خداشناسی طبیعی تألیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net===================== ولی قلمرو ورود به "خود" که همان معرفت نفس می باشد مطلقاً به تنهائی ممکن نیست و انسان به تنهائی قادر نیست بر ظلمات نفس خود وارد شود زیرا خودشناسی همان ظلمت پیمائی نفس است. و این شعار که "بی پیر مرو ظلمات" عین حقیقت وادی معرفت نفس می باشد.
Video19:40

خداشناسی طبیعی - خودشناسی

کتاب صوتی خودشناسی از کتاب خداشناسی طبیعی تألیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net===================== خود-شناسی از طرفی سهل و ممتنع ترین شناختهاست و هر کس بر این باور است که خود را کاملاً می شناسد و هیچ چیزی را بهتر و بیشتر از خودش نمی شناسد و فقط در باره شناخت چیزهای دیگر است که مشکل دارد و مشکل دیگرش هم این است که دیگران هم باید او را بشناسند و چرا نمی شناسند.
Video33:26

شناخت شناسی : شناختن برای چه؟

کتاب صوتی شناختن یعنی چه از کتاب شناخت شناسی تألیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net===================== چرا شناخت خوب است؟ برای اینکه بزرگان چنین گفته اند؟ بزرگان کیستند؟ دلیل بر بزرگی آنها چیست؟ و اصلاً به چه دلیلی بزرگ بودن خوب است؟ آیا بزرگ بودن دلیل بر با شناخت بودن است؟ آیا دارای شناخت بودن به معنای خوشبخت بودن است؟ آیا خوشبخت بودن چگونه است؟ آیا اصلاً خوبی برای چه خوب است؟ برای اینکه انسان را راحت می کند؟ برای چه راحتی خوب است؟
Video22:14

کتاب صوتی : فلسفه زمان - زمان و شناخت

کتاب صوتی زمان و شناخت از کتاب فلسفه زمان تألیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net===================== هر شناختی یا محصول گذار زمان در انسان است و یا محصول تجربه جاودانگی که همان تجربه جوهره زمان است. شناخت نوع اول ماهیتاً در جدال بر علیه زمانیت است و با مرگ می جنگد. همه علوم مدرسه ای از این نوع هستند و همه شناختهای اکتسابی از معلم و مدرسه و کتاب و همه شناختهای تجزیه تحلیلی و علت معلولی.
Video39:21

کتاب صوتی: در باره خودشناسی

کتاب صوتی در باره خودشناسی از کتاب کند و کاوی در اصول جلد اول تألیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net===================== خود-شناسی از جمله حیرت آورترین دعویهای معرفتی بشر است و به لحاظی از ادعای خداشناسی نیز حیرت آورتر است چرا که خداوند نادیدنی است و لذا در جستجوی شناختِ او بودن امری معقول است زیرا اصولاً آدمی واژه "شناخت" را در باره امور غیبی یا مجهول بکار می برد و خودشناسی از این لحاظ ادعائی حیرت آور می نماید: شناخت خویش!؟
Video13:59

کتاب صوتی: خلقت دوباره - خودشناسی

کتاب صوتی خودشناسی از کتاب خلقت دوباره تألیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net===================== آدمی بر دو نوع است و این دو نوع بر ماهیت دو درد قرار دارد: درد فهمیدن و درد بلعیدن و گویا هرگز امکان ندارد که درد بلعیدن تبدیل به درد فهمیدن شود و یا بالعکس. درد فهمیدن در مفهوم نهائی همان درد فهم خویشتن است همانطور که درد بلعیدن نیز نهایتاً همان درد بلعیدن خویشتن است.

خودشناسی

bihamta96

۱۳۹۸-۴-۱

۱۳۹۸-۴-۱

۲۱

گوناگون

کتاب های صوتی استاد علی اکبر خانجانی در باره خودشناسی