خانه

ویدیوها

لیست های پخش

درباره کاربر

عوارض گرسنگی در دوران بارداری بسیاری از مادران به دلیل حالت تهوع ناشی از بارداری و یا نگرانی از افزایش زیاد وزن در ماههای اول بارداری غذای کافی نمی خورند و همین امر فرزندانشان را مستعد انواع مشکلات جسمی و روحی در سالهای بعد زندگی می کند.

بنا برهمین گزارش ، این گرسنگی مادران موجب بروز عوارض زیادی از جمله بیماریهای قلبی و عروقی و مشکلات روحی مانند افسردگی و حتی اعتیاد و انواع توهم در فرزندان می شود.

لازم به ذکر است که مادران باردار باید روزانه در حدود 2300 کالری مصرف کنند و چنانچه این میزان به 1000کاهش یابد خطرات فوق فرزندان را تهدید می کند.

مطالعات اخیر بر روی مغز جنین نشان می دهد چنانچه مادران در ماههای اول بارداری غذای کافی مصرف نکنند انرژی کافی جهت فعالیتهای مناسب مغزی تامین نمی شود و همین امر تاثیراتی دارد که میتواند احتمال بروز مواردی از جمله اعتیاد را در سالهای آینده برای فرد افزایش دهد.

سلامت نیوز: گرسنگی مادر در دوران بارداری موجب بروز بیماری در فرزند می شود

کانال های این کاربر